AFLYST KB møde og seminar

Møde for kredsbestyrelsen.