Jubilarfest for 50+60+70 års jubilarer

Jubilar arrangement for kredsens 50, 60 og 70 års jubilarer.