Temadag AMiR/TR/Leder (24-02-2020)

Temadag for FTR, TR, AMiR og ledere.

Temadag om arbejdsmiljø mandag den 24. februar 2020.

“Den stærke TRIO”

På temadagen vil du få idéer og redskaber til, hvordan I kan styrke jeres samarbejde i TRIO’erne og styrke arbejdsfællesskaberne gennem involvering, så I bedre opnår fælles mål/bedre arbejdsmiljø. Dagen lægger i høj grad op til at arbejde med konkrete sager fra dagligdagen. Mød gerne op som hel TRIO!

Tilmed dig som en hel TRIO.

Er du en del af en TRIO, som samlet ønsker at deltage på temadagen, så kontakt Lone Holmberg Busch eller Kristian Cronwald direkte for tilmelding. Har du som TR en AMiR, der er medlem af en anden faglig organisation, er det mulighed for at invitere vedkommende med denne dag.

Som deltager på temadagen får du udleveret bogen “Deltagereffekten”, skrevet af Bjørn Hansen og Rune Baastrup.

Oplægsholder på temadagen er Bjørn Hansen, direktør Deltager Danmark og Annemarie Schiøler, konsulent i Kvæsthuset.

Temadagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og arbejde med konkrete udfordringer fra jeres praksis.