Temadag AMiR/TR/Leder (15-04-2020)

Temadag for FTR, TR, AMiR og ledere.