AFLYST Temadag AMiR/TR/Leder (15-04-2020)

Temadag for FTR, TR, AMiR og ledere.

Rammeprogram udgives ca. 7 uger før mødet.

 

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.