Temadag AMiR/TR/Leder (14-09-2020)

Temadag for FTR, TR, AMiR og ledere.