Temadag AMiR/TR/Leder (14-09-2020)

Temadag for FTR, TR, AMiR og ledere.

Rammeprogrammet udkommer ca. 7 uger før arrangementet.

 

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.