Temadag: Velfærdsteknologi i Geriatrien

Forum for Geriatrisk sygepleje inviterer i samarbejde med DSR, Kreds Syddanmark til spændende temadag 13. november i Vejen.

Program

08:00   Indtjekning, morgenkaffe/ brød

08:15   Velkomst og præsentation af Geriatrisk forum og program
v. Hjemme- og Sygeplejechef Charlotte Gjørup og Oversygeplejerske Janeke Espensen

08:30   Sårbare ældre
v. Professor og overlæge ved Indvandrermedicinsk klinik, OUH Morten Sodemann

10:00   Pause med frugt / vand

10:30   Støtte på distancen, Hjemmepleje via skærm
Udviklingskonsulent Mette Bruun Pedersen, Sønderborg Kommune

11:00   Fremtidens robotteknologi inden for geriatrien
v. Nobert Krüger, Professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, Sundhedsteknologi

11:45   Frokost

12:45   På FORKANT i Syd – De pårørendes perspektiv
v/ ph.d.- studerende fra Sygehus Sønderjylland

13:30   Velfærdsteknologi i Ældreplejen
v. Uffe Kock Wiil, Sektionsleder, Professor, Ph.D. , Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, Sundhedsteknologi

14:15   Kaffepause

14:45   I mesterlære som datter - en beretning fra hverdagen
v/Ina Kjøgx Pedersen, pårørende

15:30   Afrunding

15:45   Tak for i dag og kom godt hjem

På vegne af Forum for Geriatrisk sygepleje og DSR, Kreds Syddanmark.
Sanne Have Beck, Pernille Langkilde og Charlotte Gjørup

 

Praktiske oplysninger

Der er plads til 150 deltagere, som fordeles efter først til mølle-princippet. Ved færre end 60 deltagere aflyses arrangementet.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, bedes du melde fra - også hvis du står på en eventuel venteliste.