Medlemsmøde: Krydspres på myndighedsområdet

Tværfagligt medlemsmøde: Krydspres på myndighedsområdet - styring, trivsel og plads til faglighed.

Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen inviterer medlemmer med myndighedsfunktion fra SOF og SUF i København til fyraftensmøde, hvor professor Lotte Bøgh Andersen ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet vil fortælle om, hvordan styringsparadigmerne NPM og New Public Governance spiller sammen?

Visitatorer og sagsbehandlerterapeuter skal både kunne træffe afgørelser inden for de udmeldte sagsbehandlingstider samt indgå i dialog og finde fælles løsninger med samarbejdspartnerne. Der er tillid til, at medarbejderne kan løse opgaverne samtidig med, at måltallene skal overholdes.

Lotte Bøgh vil komme ind på, hvordan man undgår, at ledelse / styring fortrænger motivationen hos medarbejderne? – Hvordan der bliver plads til faglig kvalitet? – Og vil give et bud på fremtidens myndighedskompetencer.

Der er mulighed for efterfølgende dialog og erfaringsudveksling.

Mødet afholdes i Festsalen i De Gamles By, Edith Rodes Vej 2 – 4, 2200 København N.

Der bliver budt på en let forfriskning.

Du kan tilmelde dig på denne side.
 

Med venlig hilsen

DSR logoDansk Sygeplejeråd: 
                              Næstformand Signe H. Andersen & FTR Marianne Rasch

Logo Danske FysiorerapeuterDanske Fysioterapeuter:
                             Regionsformand Tine Nielsen & FTR Charlotte Larsen

Logo ErgoterapeutforeningenErgoterapeutforeningen: 
                            Regionsformand Åse M. Mortensen & FTR Anne T. Jacobsen