Mens Day

Vi sætter fokus på socialt udsatte mænds møde med sundhedsvæsnet. Oplæg fra dem, der forsøger at gøre noget ved uligheden i sundhed for socialt udsatte mænd.

I anledningen Mens Day den 19. november sætter Kreds Hovedstaden særlig fokus på socialt udsatte mænd.

Sundhedsvæsnet magter ofte ikke at rumme socialt udsattes behov, og derfor får de en ringere behandling i sundhedsvæsnet end andre.

Kom og lyt til nogle af dem, som forsøger at rette op på uligheden i socialt udsattes adgang til sundhedsvæsnet:

  • Janni Julin, sygeplejerske og projektleder på Røde Kors’ omsorgscenter Thorsgade. Centeret kan give socialt udsatte et ophold på 14 dage efter en udskrivelse fra hospital. Hvad kan centeret tilbyde? hvordan opfatter brugerne selv deres sundhedstilstand?
  • Lene Bruun Damgaard, socialsygeplejerske på Rigshospitalet. Hun fortæller blandt andet om hvilke udfordringer socialt udsatte mænd har i sundhedsvæsnet. Hvorfor er det svært at være indlagt? hvorfor dropper de ud af behandling? Hvad skal vi som sygeplejersker være opmærksomme på.
  • René Pedersen og Gert Jørgensen, socialfaglige medarbejdere på Sociolancen. De fortæller om deres social- og sundhedsfaglige tilbud til socialt udsatte. Hvilke muligheder har de for at hjælpe? og hvad er deres forcer?
  • Malene Wiberg Schmidt, Klinisk udviklingssygeplejerske fra Mændenes hjem. Om mændenes liv på gaden og tilgangen til brugerne i Mændenes hjem

Der vil blive serveret sandwich undervej. 

Program
kl. 17
Velkomst ved kredsnæstformand Harun Demirtas

17.05 - 17.25
Janni Julin, sygeplejerske og projektleder på Røde Kors’ omsorgscenter Thorsgade

17.25 - 17.50
Lene Bruun Damgaard, socialsygeplejerske på Rigshospitalet

17.50 - 18.20
Pause og sandwich

18.20 - 18.50
René Pedersen og Gert Jørgensen, socialfaglige medarbejdere på Sociolancen

18.50 - 19.15
Malene Wiberg Schmidt, Klinisk udviklingssygeplejerske fra Mændenes hjem

19.15 - 20.00
Debat