Medlemsmøde om den nye ferielov

Kom til fyraftensmøde om de nye ferieregler.

Den nye ferieaftale træder i kraft den 1. september 2020. Med de nye ferieregler indføres der som noget nyt "samtidighedsferie" - i modsætning til i dag, hvor der er forskudt ferie.

Den 1. september 2019 til den 31. august 2020 træder en overgangsordning mellem de gamle og de nye regler. Derfor inviterer kredsen alle medlemmer - både ikke ledende og ledende - til møde om ændringerne.

De generelle regler for ferieloven vil blive gennemgået og derefter sættes der fokus på de tilpasninger, der er aftalt på det regionale og kommunale område.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig her på siden.

Hvis du hellere vil deltage i medlemsmødet om den nye ferielov den 5. november 2019, kan du tilmelde dig her.