Medlemsmøde om den nye ferielov

Kom til fyraftensmøde om de nye ferieregler.

Den nye ferieaftale træder i kraft den 1. september 2020. Med de nye ferieregler indføres der som noget nyt "samtidighedsferie" - i modsætning til i dag, hvor der er forskudt ferie.

Den 1. september 2019 til den 31. august 2020 træder en overgangsordning mellem de gamle og de nye regler. Derfor inviterer kredsen alle medlemmer - både ikke ledende og ledende - til møde om ændringerne.

Ved færre end 10 deltagere aflyses arrangementet.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig her på siden.

Hvis du hellere vil deltage i medlemsmødet om den nye ferielov den 23. september 2019, kan du tilmelde dig her.