Unge med angst

Der findes flere forskellige former for angst, som kan komme til udtryk på forskellige måder. I de tilfælde, hvor angst forhindrer et barn eller en ung i at leve et normalt og alderssvarende liv, og hvor voksne oplever, at barnets eller den unges udvikling og trivsel er truet, bør angsten udredes og behandles af professionelle.

Vi kan alle møde unge med angst blandt vores venner, i vores egen familie eller i vores professionelle arbejde. Alle kan opleve angst. I moderate mængder hjælper angsten os med at passe på os selv og beskytte os i bestemte situationer, hvor vi oplever os truet. Angst bliver først til en psykisk problemstilling, når den griber forstyrrende og uhensigtsmæssigt ind i vores dagligdag.

På denne videnscafé får du viden om angst i et personligt og et sygeplejefagligt perspektiv med særligt fokus på følgende:

•                    Årsagsforklaringer og forståelsesmodeller med inddragelse af den nyeste fysiologiske, psykologiske og samfundsmæssige viden

•                    Redskaber til at hjælpe og støtte den unge med angst