Videnscafé om karriereveje for sygeplejersker med master- og kandidatuddannelser

Hvordan kan du som sygeplejerske sætte din kandidat- eller masteruddannelse i spil?

Målgruppe: Sygeplejersker, der har master-eller kandidatuddannelser, er studerende - eller overvejer en videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau.

Program

16.45-16.55: Velkommen - ved Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i DSR, og Helle Dirksen, kredsformand i DSR Kreds Sjælland

16.55-17.15: Hvordan kan man sætte sin master- eller kandidatuddannelse i spil? Ved Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i DSR

17.15-18.40: Hvordan bruges sygeplejerskers faglige kompetencer i udviklingen af sundhedsvæsenet – både professionen og videreuddannelse. Ved Søren Voxted, lektor for marketing og management, Syddansk Universitet: Sygeplejersker med master- og kandidatuddannelser står ofte i krydsfeltet mellem faglig ledelse og udvikling, og det at være ansat. Hvilken organisering kræver det at være leder uden titel, så sygeplejersker med en master- eller kandidatuddannelse er med til at skabe størst mulig værdi for patenter og borgere?

18.40-19.10: Pause med sandwich

19.10-19.55: Karriereforløb for sygeplejersker, der forsker – en spændende men ujævn og bumpet vej. Ved Bibi Hølge-Hazelton, forskningsleder, professor MSO, Sjællands Universitetshospital og Stine Thestrup Hansen, sygeplejerske og ph.d.-studerende.

19.55-20.05: Pause.

20.05-20.50: Kvalitet og brugerinddragelse i fremtidens sygepleje. Ved Vibeke Zoffmann, sygeplejerske, MPH, ph.d., professor og forskningsleder ved Rigshospitalet: Fokus vil være på metodeudvikling og anvendelse af metoder i forskellige kontekster og patientgrupper. Hvordan er sygeplejersker med til at styrke borgernes potentiale til at håndtere egen sygdom i en digitaliseret fremtid?

20.50-21.00: Tak for i aften - ved Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i DSR, og Helle Dirksen, kredsformand i DSR Kreds Sjælland.