Temadag om demens

Demens er en folkesygdom: 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom. Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år. I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000.

På temadagen vil der være undervisningom blandt andet:

  • Demenssygdomme og symptomer
  • Kognitive dysforståelser – herunder delir og BPSD
  • En revurdering af demens – neuropædagogik
  • Magt, lovgivning og omsorg
  • En pårørende fortæller om sit møde med sundhedsvæsenet

Oplægsholder: Elin Rasmussen, sygeplejerske og demensspecialist, ansat som visitator i Holbæk Kommune