PKA arrangement 18-57 årige

PKA afholder to møder på samme dag. Den ene er for dig, der er mellem 20-57 år - det andet er for dig, der er over 58 år og derover. Bemærk forskellige tidspunkter - men samme dato og sted.

Ved du, hvordan du er dækket i pensionskassen? Eller hvem der får udbetalingerne fra pensionskassen, når du dør? Og hvad skal du gøre, hvis du går ned i arbejdstid, fratræder sin stilling, bliver syg eller skal have alderspension?

PKA anbefaler, at du som medlem kender til pensionskassen ydelser ved pensionering, sygdom eller dødsfald, ligesom du bør kende konsekvenserne af at arbejde på nedsat tid eller holde orlov.

Emnerne på pensionsmødet vil være:

  • Pensionsordningen opbygning
  • Hvad betyder orlov og nedsat arbejdstid for min pension?
  • Hvad sker der, hvis du ændrer arbejdstid?
  • Hvordan er du dækket ved sygdom?
  • Hvem får udbetalingerne fra pensionskassen, når du dør?
  • Hvordan er alderspensionen?

Bemærk, at der er to forskellige møder og med forskellige start- og sluttidspunkter.