Temamøde for Stabssygeplejersker

Kom til medlemsmøde for dig som stabssygeplejerske. Kredsen sætter fokus på, hvordan I bruger jeres faglighed i et arbejdsfelt, hvor jeres faglighed er en vigtig forudsætning for opgaveløsningen. Og vi sætter fokus på, hvordan DSR sammen med jer kan understøtte jeres faglige udvikling og forhold på arbejdspladserne.