Møde for afdelingssygeplejersker i Region Sjælland (Vordingborg)

Tilmelding til medlemsmøde i Medborgerhuset i Vordingborg.

Medlemsmøde om lønforhandling 2020

Lederforeningen skal mødes med Region Sjælland i begyndelsen af november og drøfte processen for 2020 i forhold til lokalløndannelse samt de foreliggende forhåndsaftaler. Inden mødet med regionen, vil vi gerne høre din mening i forhold til proces og løn.

Mødet afholdes i mødelokale Skovstuen, Medborgerhuset i Vordingborg.