AMiR introduktionsdag

Nyvalgte AMiR inviteres til introduktionsdag i kredsen

På introdagen vil du møde andre AMiR fra både primær og sekundær sektor. I har alle sammen det til fælles, at I er nye i funktionen. Derfor vil dagen være en god blanding af gensidig præsentation og aktuelle udfordringer. Vi vil selvfølgelig også klæde jer på med forskellig relevant viden, som kan styrke jer i jeres rolle på arbejdspladsen.

 

Formålet med introduktionsmødet er, at du som arbejdsmiljørepræsentant

  • Får afstemt forventninger og muligheder i samspillet mellem DSR og AMiR
  • Kender dine rettigheder og vilkår som AMiR
  • Får kendskab til DSRs tilbud på arbejdsmiljøområdet
  • Kender dine indflydelsesveje
  • Identificerer hvilke handlinger du skal arbejde videre med som AMiR på din arbejdsplads
  • Fortsat har lyst og motivation til at indgå i hvervet som AMiR på arbejdspladsen