TR Faktadag

Dagen indeholder tre forskellige workshops. Emner som MED, konflikthåndterende kultur og aftale om fravær af familiemæssige årsager.

TR Faktadag er en dag med ekstra undervisning/workshops for tillidsrepræsentanter.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark tilbyder kredsens tillidsrepræsentanter en Faktadag, hvor der kan vælges mellem tre forskellige workshops.

 

Workshops

Ved tilmelding bedes du vælge 2 workshops. Én workshop til formiddag, og én workshop til eftermiddag.

 

MEDindflydelse og MEDbestemmelse (MED)

v/Hans Jessen fra DSR C

Hvad kendertegner et MED-udvalg der virker? Hvilke handlemuligheder har man, når det ikke virker? Hvad gør at du som TR/FTR er interessant i MED samarbejdet? Hvilke og hvordan løfter man emner i MED? Hvordan kan du som TR/FTR kunne gennemskue og være opmærksom på, hvad der skal løftes i MED?

Her vil du få mulighed for at blive klædt på, og få svar på ovenstående spørgsmål.

Vær med til at skabe en konflikthåndterende kultur på din arbejdsplads

v/Lene Schade fra DSR C

Konflikter på arbejdspladsen er personligt opslidende og dyre. Sæt derfor konflikter og konflikthåndtering på dagsordenen og snak åbent om, hvad I gør, når der opstår en konflikt. Oplægget kommer kort ind på teori, redskaber og refleksion, som du kan gå hjem og bruge.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

v/Faglige konsulenter fra DSR, Kreds Syddanmark

Aftalen om fravær af familiemæssige årsager rummer flere forskellige elementer. Dette oplæg vil være en gennemgang af de hyppist forekommende elementer såsom barselsorlov, orlov ved børnepasning, omsorgsdage, tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager m.v.

 

Miniland

Når TR Faktadag slutter, er der mulighed for en hyggelig gåtur i "Miniland" i Legoland.

"Miniland" er åben kl. 16.00 - 17.30. Nærmere info om mødested og samling til "Miniland" tilgår på dagen.

OBS. TR seminaret starter samme dag. Husk at tilmelde dig TR seminaret her, da TR Faktadag og TR seminaret er to forskellige møder.

 

Program

Program for TR Faktadag den 1. september 2020

 

Årsoversigt

Årsoversigt for kvartalsmøder i 2020