Temadag om sår - Rødekro

Kom til temadag om sår, og få den nyeste viden om sår.

DSR Kreds Syddanmark inviterer kredsens aktive medlemmer til en spændende temadag om sår.

Underviserne er Britt Hansen og Malene Falkesgaard, som sørger for at give deltagerne den nyeste viden om sår.

Program

Kl. 08.30 Velkomst

Kl. 08.45 Hygiejne, Debridering, Vurdering af sår, Produktvalg
v/Malene Falkesgaard

10.40 Tryksår, Ble-dermatit
v/Britt Hansen

12.15 Frokost

12.45 Bensår, Venøse bensår, Arterielle bensår, Blandingssår
v/Malene Falkesgaard

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 Diabetiske fodsår
v/Britt Hansen

Kl. 15.15 Afslutning

Program til print -  Program for temadag om sår - Jan.-feb. 2020

 

Om underviserne

Britt Hansen er uddannet sygeplejerske i 2005. Arbejdet i Sårcenteret siden 2006, og interesserer sig især for forebyggelse og behandling af tryksår.

Britt er i år blevet bestyrelsesmedlem af den europæiske tryksårsorganisation.

Underviser i egen afdeling, samt internt på OUH. Har også undervist i tryksår for DSR.

Er i øjeblikket i gang med Masteruddannelse i Klinisk Sygepleje på Århus Universitet.

Malene Falkesgaard er uddannet sygeplejerske i 2002. Arbejdet i Sårcenteret siden 2005 (har dog haft halvandet år på en endokrinologisk/nefrologisk afdeling på Fredericia sygehus i perioden 2010-2012).

Fagligt interessefelt er især venøse og arterielle sår.

Malene underviser i egen afdeling, internt på OUH samt i Regionens regi.

Er i gang med en fleksibel Diplomuddannelse, hvor bl.a. alle tre sårmoduler er bestået.