Klinisk lederskab - hvad er det? Hvordan ser det ud i hverdagen?

For alle sygeplejersker, der interesserer sig for sygeplejens udvikling, fagidentitet og uddannelse af sygeplejersker.

Siden 2016 er klinisk lederskab (sammen med klinisk beslutningstagen) blevet centrale begreber i sygeplejerskeuddannelsen og dermed for sygeplejerskens praksis. Sygepleje handler således om det kliniske arbejde i samarbejdet med patienten, men også om opgaver, der relaterer sig til både organisering af sygeplejen og sygeplejens placering i organisationen: Koordinering, planlægning, prioritering, udvikling er blot overskrifter på noget af det, der fylder i en sygeplejerskes hverdag.

Kathrine Hoffmann Pii og Dorte Samson Eldrup, der begge er lektorer på Københavns Professionshøjskole, vil på denne videnscafé sætte begrebet klinisk lederskab på dagsordenen. Hvad består det konkret af? Hvilke opgaver og ansvar ligger der i det kliniske lederskab for sygeplejersken, og hvilken betydning har det kliniske lederskab for patienten?

For alle sygeplejersker, der interesserer sig for sygeplejens udvikling, fagidentitet og uddannelse af sygeplejersker. 

Oplægsholdere
Kathrine Hoffmann Pii, Lektor, Ph.d og Dorte Samson Eldrup,Lektor? Begge fra Københavns professionshøjskole.

Der servers sandwich undervejs.

Du kan tilmelde dig på denne side.