Forløb for stressede sygeplejersker 2019 - 7

Der afholdes 4 møder i forløbet, og når man tilmelder sig på denne side, tilmelder man sig til alle 4 møder på en gang.

Formålet med forløb for stressede sygeplejersker er:

* Du øger din viden og bevidsthed om stress.

* Du får et rum, hvor du kan tale med andre sygeplejersker, der også har erfaringer med stress.

* I kan støtte hinanden og se muligheder, finde personlige ressourcer og veje ud af stressen.

* Du kan forebygge ny stress ved at blive bevidst om den læring, der kan komme ud af at have prøvet at være stresset.

Arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen faciliterer møderne.

Karin er ansat i DSR Kreds Hovedstaden, og herved i kontakt med medlemmer, som er blevet stresspåvirkede af deres arbejde. Karin er uddannet på RUC - Cand.techn.soc. med specialeområde i psykisk arbejdsmiljø og arbejdsorganisering. Karin har også en 2-årig uddannelse i organisationspsykologi og en række kurser i supervision, psykisk arbejdsmiljø, korttidsgruppeterapi m.m.  I efteråret 2016 færdiggjorde Karin en 4-årig uddannelse til psykotereapeut og er optaget i Dansk Psykoterapeutforening.

Netværket er planlagt til at forløbe over en periode med 4 møder af 2 ½ times varighed. Der er 7 medlemmer tilknyttet forløbet.

Møderne afholdes kl. 9.00 - 11.30 den 12. november, 19. november, 26. november og 5. december. 

På hvert møde vil der være et mindre oplæg, der lægger op til dagens tema. Temaerne kan tilpasses undervejs.

  1. møde 12. november: Hvad er stress? Definitioner, hverdagsbrug af begrebet, deltagernes oplevelser med stress. Vi skal også tale om forløbet, og hvordan vi etablerer et rum, der er godt for alle deltagere.
  2. møde 19. november: Person, arbejde, familie. Hvad skaber stress, og hvordan påvirker stress ikke bare den enkelte, men også omgivelserne?
  3. møde 26. november: Samvittighed. Hvis vi ikke tidligere har været inde på emnet, skal vi denne gang have fokus på samvittighed. Samvittighed er ofte en følgesvend, når stress er på spil, og ikke altid en hjælpsom en af slagsen.
  4. møde 5. december: På arbejde og ressourcer. Om du har været sygemeldt eller stresset og fortsat går på arbejde i forbindelse med din stress, så er der læring, som kan drages ud af dine stress-erfaringer. Hvordan kan du opdage stress i tide, forebygge og selvfølgelig helst helt undgå stress. Der vil være fokus på de ressourcer, hver enkelt deltager har til at finde vejen ud af stress, og til at modstå stressede perioder fremover. Herudover skal forløbet evalueres.

Der serveres kaffe/the og croissant til møderne.

Du kan tilmelde dig til hele forløbet her på siden.

Vil du høre yderligere, kan du kontakte Karin Bloch Nielsen på mail: kbn@dsr.dk eller tlf. 4695 4936.