Temadag om demens i Esbjerg

Hør om demenssygdommen i et medicinsk perspektiv og om pleje og omsorg for mennesker med demens og deres pårørende.

DSR Kreds Syddanmark inviterer kredsens medlemmer til temadag om demens i Esbjerg.

 

Tid og sted

Esbjerg, onsdag den 27. november 2019 kl. 8.30-15.00
UC Syddanmark, Degnevej 16, 5705 Esbjerg Ø
Lokale 2205 og 2205A

 

Programmet for dagen

08.30-09.00              Ankomst med kaffe/te og brød

09.00-09.15              Velkomst

09.15-11.00              Om demenssygdommen i et medicinsk perspektiv v. Annette Lolk:

  • Demensbegrebet, karakteristika ved demenssygdomme, herunder forskellige former for demens, sværhedsgrader/faser af sygdommene, komorbiditet, diagnostik og behandling
  • Demens afgrænset i forhold til depression og delir
  • Kort introduktion til medicinsk behandling af demenssygdomme og -medicin mere generelt i forhold til personer med demens, fx anvendelse af psykofarmaka

11.00-15.00              Om pleje og omsorg for mennesker med demens og deres pårørende:

  • Demens er en meget belastende sygdom for både borger, pårørende og personale. Tab af bl.a. kognitive og eksekutive funktioner har stor indflydelse på både identitet, funktionsevne og velbefindende. Der introduceres kort til adfærd og adfærdsforstyrrelser ved demens samt personcentreret omsorg. Deltagerne får præsenteret konkrete værktøjer, som kan anvendes i hverdagen.

Pauser indlægges undervejs i programmet. Der serveres frokost kl. 12-12.30 samt eftermiddagskaffe.

Her finder du programmet for temadagen om demens i Esbjerg (PDF), som også holdes i Vejle 10. december med enslydende indhold

 

Præsentation af underviserne

Annette Lolk. Speciallæge i psykiatri og har en ph.d. grad. Jeg har primært beskæftiget mig med psykiske sygdomme hos ældre. Jeg har tidligere arbejdet som specialeansvarlig overlæge på Psykiatrisk afdeling, Odense og i Demensklinikken OUH. Jeg har deltaget i flere af Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Jeg er nu gået på pension, men arbejder ind i mellem som overlægevikar i Grønland. 

Kim Koldby. Sygeplejerske. Chefkonsulent ved UCL.  Jeg har gennem de seneste år beskæftiget mig bredt med demensområdet bl.a. gennem Sundhedsstyrelsen indsats ” Målrettet pleje af beboere med demens og BPSD” og sekretariatsfunktion for Udviklingscenter for Demensområdet

Tilmelding

Tilmelding senest 14 dage før temadagens start på www.dsr.dk/syddanmark. Der er plads til 40 deltagere, som fordeles efter først til mølle-princippet.
Ved færre end 15 deltagere aflyses arrangementet.

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget fotos ved arrangementet, til anvendelse på kredsens hjemmeside/Facebook/Instragram eller kredsblad. Hvis du ikke vil være med på fotos, skal du henvende dig hos underviser ved temadagens start.