Faglig forsvarlig sygepleje - transmission på kontoret på Bornholm

Et spørgsmål om sikkerhed for patienter og sygeplejersker. Der transmitteres direkte fra DGI-Byen i København.

Kom og hør, hvorfor det kan betale sig både i forhold til patientsikkerhed, økonomi og dit arbejdsmiljø at satse på, at du kan udføre faglig forsvarlig sygepleje. På denne aften får du alle argumenterne serveret af forskere både fra ind- og udland. Samtidig får du en hyggelig aften, hvor du kan nyde en middag sammen med dine kolleger.

Det er dyrt at have for få sygeplejersker
Linda Aiken (USA),  Ph.D., FAANFRCNRN er sygeplejerske og en internationalt anerkendt forsker, der gennem mange år har forsket i sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Både antallet af sygeplejersker pr. patient, sygeplejerskernes uddannelsesniveau og kompetencer har direkte indflydelse på patienters overlevelse, risiko for komplikationer og sygeplejerskernes arbejdsglæde. Det er på alle parametre dyrt at have for få sygeplejersker.

Trivsel udspringer af faglig stolthed
Tage Søndergaard Kristensen (DK), Professor Emeritus er dansk arbejdsmiljøforsker, der blandt andet har undersøgt sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Et af de klare fund er, at varig trivsel udspringer af stoltheden over at udføre et godt stykke arbejde. Den afgørende faktor er afdelingens sociale kapital. Afdelinger med høj social kapital har høj trivsel, høj kvalitet og høj ledelseskvalitet på én gang. Man bliver ikke stresset af at være sygeplejerske, men af at være det på en afdeling med lav social kapital.

Faglig kvalitet og omkostninger
Jes Søgaard (DK), Professor i Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet vil holde oplæg om økonomiske fornuft i at fokusere på faglig kvalitet. Høj faglig kvalitet giver bedre patientværdi og medarbejdertrivsel. Derimod er den empiriske relation mellem faglig kvalitet og omkostninger uklar og det kan give negative konsekvenser, når sygehus- og afdelingsøkonomien strammer til. 

Middag. Du får mulighed for at drøfte aftenens oplæg med de øvrige deltagere under en dejlig middag fra kl. 19.30 – 21.00. Vi inviterer også nogle politikere til denne aften, og måske kan du under middagen få dem i tale, og påvirke dem med dine erfaringer og argumenter. Linda Aiken vil ligeledes være tilstede under middagen.

Printvenligt program .

Du kan tilmelde dig her på siden.

Program

15.30 Kom og nyd en kop kaffe, inden vi går i gang
16.30 Velkomst ved Kredsformand Kristina Robins
16.40

Det er dyrt at have for få sygeplejersker,
Linda Aiken (USA), Ph.D., FAAN, FRCN, RN

17.30 Pause
17.55 Trivsel udspringer af faglig stolthed
Tage Søndergaard Kristensen (DK), Professor Emeritus, arbejdsmiljøforsker
18.40 Faglig kvalitet og omkostninger
Jes Søgaard (DK), Professor i Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet
19.15 Middag
21.00 Slut på arrangementet