Informationsmøde om APN uddannelsen

Styregruppen for APN-projektet (otte kommuner og Aarhus Universitet) inviterer i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd til informationsmøder i hele landet - heriblandt Midtjylland.

På mødet kan du blandt andet få svar på, hvordan APN-uddannelsen er skruet sammen, og hvordan den opnår en høj grad af klinisk og praksisnær tilknytning. Du kan også få svar på, hvilke funktioner APN-sygeplejersken forventes at varetage i kommunerne, og hvordan borgerne vil opleve forskellen.

Program 

Kl. 17.30

 

Mulighed for en sandwich 

Kl. 18.00 

 

 

 

 

Velkomst v. kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd

Hvorfor APN-sygeplejersker i kommunerne? Hvad vil vi opnå på borgernes vegne? Oplæg v. repræsentanter fra en eller flere af de deltagende kommuner.

 

APN – præsentation af indhold, optagelseskrav, ansøgningsfrist, mulighed for at læse på deltid samt udbud i både Aarhus og Emdrup. Oplæg v. Aarhus Universitet.

Uddybning af APN-rollen i kommunerne. Forventet funktionsbeskrivelse, vilkår, effekt m.v. Oplæg v. repræsentant fra en af kommunerne samt om muligt en APN-studerende.

Udviklingen set fra Dansk Sygeplejeråd – Avanceret sygepleje i hele sundhedsvæsenet og medlemsmuligheder i kredsene. Oplæg v. fra Dansk Sygeplejeråd

 

Debat og spørgsmål

Kl. 20.00

Afrunding og tak for i dag

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest to hverdage før mødedatoen.