Informationsmøde om APN uddannelsen

Mødet foregår 15. januar 2020 kl. 18-20. Der er mulighed for sandwich fra kl. 17.30.

Medlemsmøde information om APN-uddannelsen, 15.01.2020

Kom og hør om APN-uddannelsen i Danmark 

Styregruppen for APN-projektet (otte kommuner og Aarhus Universitet) inviterer i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd til informationsmøder i hele landet. 

På mødet kan du blandt andet få svar på, hvordan APN-uddannelsen er skruet sammen, og hvordan den opnår en høj grad af klinisk og praksisnær tilknytning. Du kan også få svar på, hvilke funktioner APN-sygeplejersken forventes at varetage i kommunerne, og hvordan borgerne vil opleve forskellen.

Program 

Kl. 17.30

 

Mulighed for en sandwich 

Kl. 18.00 

 

 

 

 

Velkomst v/repræsentant fra kredsformandskabet i Nordjylland

Hvorfor APN-sygeplejersker i kommunerne? Hvad vil vi opnå på borgernes vegne? Oplæg v/ repræsentanter fra en eller flere af de deltagende kommuner.

 

APN – præsentation af indhold, optagelseskrav, ansøgningsfrist, mulighed for at læse på deltid samt udbud i både Aarhus og Emdrup. Oplæg v. Aarhus Universitet.

Uddybning af APN-rollen i kommunerne. Forventet funktionsbeskrivelse, vilkår, effekt m.v. Oplæg v/ repræsentant fra en af kommunerne samt om muligt en APN-studerende.

Udviklingen set fra Dansk Sygeplejeråd – Avanceret sygepleje i hele sundhedsvæsenet og medlemsmuligheder i kredsene. Oplæg v/Dansk Sygeplejeråd

 

Debat og spørgsmål

Kl. 20.00

Afrunding og tak for i dag

 

Hvor og hvornår

Kreds Nordjylland: 15. januar 2020 kl. 18 - 20, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg. Tilmeld dig her

Mødet foregår i kredsens lokaler, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

 

Tilmelding 

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest 12. januar 2020.

Læs mere om APN og den kommunale udviklingsproces på www.apnidanmark.dk samt om APN-uddannelsen på kandidat.au.dk/sygepleje