Medlemsmøde om OK21 på Statens område

Mødet er for medlemmer ansat på Statens område.

OK21 på Statens område

Indholdet på mødet tager udgangspunkt i DSR’s debatoplæg om OK21 på Statens området.

Debatoplægget sendes ud til de tilmeldte forud for mødet. Det vil også blive lagt ud på www.dsr.dk på OK21 hjemmesiden, når det er klar.

På mødet vil der være repræsentation fra kredsens formandskab og DSR-C (næstformand Dorthe Boe Danbjørg, konsulent Anne Dorte Lindgren og specialkonsulent Claus Gølnitz).

Dato:

Mandag den 23. marts 2020 kl. 17.00 – 19.00

Sted:

DSR’s kredskontor, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Forplejning:

Der serveres sandwich, vand og frugt