TR-intro for nyvalgte i kreds Sjælland

Introdagen er en del af TR-grunduddannelsen. Hvis du har været til intromøde i kredsen og derfor har fået en TR-intro-mappe, så tag meget gerne mappen med til introdagen.

Program for introdagen

Kl. 8.45: Morgenkaffe og brød

Kl. 9.00: Velkomst og præsentation

  • Organisering og struktur i DSR
  • TR's rolle og funktion
  • Samarbejdsrelationer

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 12.45: Politisk dannelse

  • Politikernes rolle
  • Hjemmeopgave og opsamling

Kl. 15.30: Evaluering og afslutning

Formål med introdagen

  • At man som nyvalgt TR føler sig velkommen i DSR
  • At man oplever at få etableret en grundlæggende viden om redskaber og rammer for funktionen som TR