Konceptaktivitet om arbejdstidsaftale for kommunale TR

Temadag er for TR/FTR fra kommuner i Nordjylland.

Arbejdstid - Lær at fortolke arbejdstidsaftalen

Konceptaktiviteten er for dig som TR/FTR, der ønsker at træne og styrke din viden om Arbejdstidsaftalen. Aktiviteten kan rekvireres via din kreds.

Formål

  • At du forstår, reflekterer over og kan anvende viden om Arbejdstidsaftalen, så du er i stand til at bruge aftalen ved individuelle og kollektive behov.

Målgruppe og forudsætninger

Konceptaktiviteten henvender sig til dig som TR/FTR.

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du er i stand til at se en arbejdstidsproblemstilling fra flere og nye perspektiver.
  • Du kan reflektere over og erkende arbejdsmæssige problemstillinger, perspektivere og analysere dem samt tage initiativ til konkret opgaveløsning.
  • Du har indsigt i Arbejdstidsaftalen, du kan fortolke den og anvende den i forhold til egen praksis.

Opbygning og arbejdsform

Konceptaktiviteten afholdes som et heldagsarrangement.

Dagen veksler mellem oplæg og øvelser med udgangspunkt i de konkrete sager, som deltagerne medbringer.

Øvelser og oplæg sker med baggrund i Arbejdstidsaftalens tilblivelse, særlige områder indenfor Arbejdstidsaftalen, gennemgang af relevant domspraksis og den juridiske fortolkningsmetode.

Inden kurset bedes du undersøge følgende:

  • Hvor lang er normperioden/mødeplansperioden på din arbejdsplads?
  • Findes der en lokal aftale om nedsættelse af hviletiden på din arbejdsplads? I så fald hvad står der så konkret i den?
  • Er der en lokal FEA (Frivilligt Ekstra Arbejde) på din arbejdsplads? I så fald hvad står der i den?
  • Orienter dig i Temaet om Arbejdstid på TRkompasset.