Grunduddannelse for FTR

Som FTR har du opgaver i forhold til forhandling, samarbejde og opgaveløsning på flere forskellige niveauer på arbejdspladsen.

Som FTR har du opgaver i forhold til forhandling, samarbejde og opgaveløsning på flere forskellige niveauer på arbejdspladsen.

I rollen som den mest arbejdspladsnær politiker i DSR har du som FTR en særlig rolle i forhold til at skabe og udvikle din platform i.f.t.:

  • Interessevaretagelse, samarbejde og arbejdet med at skabe dig indflydelse på arbejdspladsens strategiske niveau.
  • Udmøntningen af DSR’s politikker på arbejdspladsen og samarbejdet med kredsen.
  • Koordinering af opgaver, ledelse og kompetenceudvikling i TR-kollegiet.

For at styrke din platform som nyvalgt FTR, udbydes et forløb af grunduddannelsen for FTR på følgende datoer:

Grunduddannelsen for FTR er aktuelt ved at blive udviklet og revideret.

Du vil derfor modtage beskrivelse af formål og program for uddannelsen umiddelbart efter sommerferien.

Målgruppe

Nyvalgte FTR, FTR-suppleanter og CTR fra både sekundær- og primærsektoren, som har gennemført TR-grunduddannelsen

Hvad er kursets varighed

Uddannelsen afvikles over to gange tre dage som internat med en hjemmestudiedag i mellem de 2 moduler.

Hvad er deltagerantallet på kurset

Maksimum 24 deltagere

Hvem underviser på kurset

Pædagogiske konsulenter fra DSR

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 1. juli 2018

Har du spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til DSR-c, Lone Nielsen tlf. 46 95 41 97 eller e-mail: kursusadm@dsr.dk