Opnå resultater som forhandler - Efterår

Kurset giver dig som TR og FTR viden og træning i at agere og kommunikere i forhandlinger

Formål

  • At give dig redskaber og udvikle kompetencer til at indgå i forhandlinger og at du kan identificere og varetage de formelle og uformelle forhandlingsopgaver, der er en del af din opgave som tillidsvalgt.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som TR og FTR, der har gennemgået grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter i DSR og har lidt eller nogen erfaring med forhandlingsopgaver.

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du kan identificere, når du befinder dig i en forhandling og analysere og strukturere de faser, en forhandlingsproces bevæger sig igennem og de interessenter, der omgiver en forhandling.
  • Du kan anvende og reflektere over og fortolke relevante overenskomster, arbejdstidsregler og andre regelsæt og omsætte det i konkrete forhandlingssituationer.
  • Du kan skille interesser fra positioner, lytte dig ind på dit eget baglands og modpartens interesser og vurdere, hvilke løsningsmuligheder, der fremtræder.
  • Du er bevidst om dit netværk og kan samarbejde med de interessenter, der omgiver en forhandling.
  • Du kan handle i overensstemmelse med de værdier, holdning og politikker, der kendetegner DSR som forhandlingspart.
  • Du kan give, modtage og handle på baggrund af personlig konstruktiv feedback i din rolle som forhandler.
  • Du bliver bevidst om kommunikationens betydning, kan udtrykke dig klart og lytte til andres budskaber.

Opbygning og arbejdsmetode

Kurset har en varighed af fire dage og afvikles som internat.

Forberedelse til kurset

Overvej hvad der er vigtigt for dig at udvikle i din rolle som forhandler.

Kurset tager udgangspunkt i et stort deltagerengagement og retter sig både mod kompetencemålene for uddannelsen og dine egne udviklingsbehov.

Arbejdsformen veksler mellem øvelser og drøftelser og oplæg i plenum og grupper.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 1. september 2018.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Annemarie Schiøler på ams@dsr.dk.  

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 elelr e-mail kursusadm@dsr.dk