Konference for Faglige selskaber, DASYS og DRS

"Borgere med multisygdom - hvad er sygeplejerskers rolle?”

Konferencens formål er at bidrage med faglig viden om sygeplejerskers rolle i forhold til multisygdom, herunder sårbarhed i en sundhedsfaglig kontekst, og samarbejde i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Ligeledes vil konferencen give mulighed for at involvere og erfaringsudveksle på tværs af de faglige selskaber, DASYS og DSR.

Programmet for konferencen udvikles i samarbejde med en planlægningsgruppe med repræsentanter fra DASYS, de faglige selskaber og DSR. Program for konferencen følger, når vi nærmer os konferencen.

For program klik her: Program20.11.2019

Tid og sted:

Konferencen afholdes onsdag d. 20. november kl. 9.30-16.00 (Der vil være ankomst og morgenmad fra kl. 9.00).

Konferencen afholdes på Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense.

Odin Havnepark er centralt beliggende i Odense, tæt ved busforbindelser og Odense banegård. Der er gratis parkering.

 

Deltagere og økonomi:

Dansk Sygeplejeråd dækker udgifterne til deltagerne (FS bestyrelsesmedlemmer) i konferencen. Udgifter til transport dækkes af selskaberne.

 

Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til arrangementskoordinator Lise Embalo på tlf. 46954057 eller kursusadm@dsr.dk

Spørgsmål vedrørende DASYS repræsentantskabsmøde til dasys@dasys.dk