Temadag for fængselssygeplejersker i DSR

På opfordring inviteres du som fængselssygeplejerske i DSR til en temadag

Temadagen afholdes onsdag den 27. november 2019 kl. 10 – 15.30 i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

På opfordring inviteres du som fængselssygeplejerske i DSR til en temadag, der indeholder et fagligt tema om ansvar i forbindelse med tilsyn og patientklager fra indsatte. Derudover vil der være et oplæg om og drøftelse af arbejdstidsaftalen og endelig en drøftelse af behovet for at danne et fagligt landsdækkende netværk for fængselssygeplejersker i DSR.

DSR har fokus på at være et værdiskabende fællesskab, hvor det gennem opbakning og engagement er muligt at identificere udfordringer og muligheder for sammen at skabe løsninger på fx arbejdspladserne.

Program

Kl. 09.30            Kaffe og en morgenbolle

Kl. 10.00            Velkommen
                            v/Anni Pilgaard & Dorthe Boe Danbjørg, Næstformænd i DSR

                             Hvem er vi til stede?
                             v/Lene Schade Jensen, konsulent i Organisationsafdelingen i DSR

Kl. 10.45            Tilsyn i fængsler og arresthuse samt håndtering af patientklager inkl. pause 
                            v/Annemette Sidenius, Sygeplejefaglig konsulent i DSR

Kl. 12.30            Frokost og netværkstid

Kl. 13.30            Kender du din arbejdstidsaftale? 
                            v/Anne Dorte Lindgren, Konsulent i Forhandlingsafdelingen i DSR

Kl. 14.30            Pause

Kl. 14.45            Hvad kan et fagligt landsdækkende netværk for  fængselssygeplejersker?
                             v/Anne Dorte Lindgren & Lene Schade Jensen

Kl. 15.30            Tak for i dag og rundtur i Kvæsthuset, for jer der har lyst…

Praktisk info

DSR betaler for temadagen.

Vi vil opfordre til, at du ansøger din arbejdsgiver om at få tjenestefri til at deltage på temadagen samt dækket dine transportudgifter.

Tilmeldingsfrist

Sidste frist for tilmelding er mandag den 4. november 2019.

Har du spørgsmål til temadagen

Har du spørgsmål til temadagen, er du velkommen til at kontakte arrangementskoordinator, Lone Nielsen, på lrn@dsr.dk eller 46 95 41 97 eller konsulent, Lene Schade Jensen, på lsj@dsr.dk.