Grunduddannelse for FTR

Uddannelsen giver dig fundament og styrker dig i den platform, der danner grundlaget for din udøvelse af hvervet som FTR.

Kursets formål:

 • At du som FTR bliver i stand til at agere i en ny politisk rolle og styrke den platform, der danner grundlaget for din udøvelse af hvervet som FTR
 • At du bliver rustet til at påvirke og skabe dig indflydelse på de ledelsesmæssige beslutninger og arbejdspladsens udvikling. Du får ledelsesmæssige værktøjer og viden om den professionsfaglige, forvaltnings- og samfundsmæssige sammenhæng, du befinder dig i.
 • Du bliver rustet i dit personlige lederskab og i rollen som leder, i.f.t. at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen og i TR-kollegiet.
 • Du bliver klædt på til at påtage dig rollen som facilitator af TR og TR-kollegiets kompetenceudvikling og til at facilitere handlekraftige fællesskaber.

Målgruppe og forudsætninger

Nyvalgte FTR, FTR-suppleanter og CTR fra alle ansættelsesområder. Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

Kompetencer du opnår

 • Du bliver bevidst om, hvordan du kan omsætte sygeplejefaglig og fagpolitisk viden strategisk
 • Du får indsigt i ledelse, styringsformer og tendenser i det danske sundhedsvæsen og kan omsætte det i din egen praksis som FTR.
 • Du kan identificere muligheder for at søge indflydelse, indgå i samarbejde med TR, medlemmer og øvrige interessenter og anvende arbejdspladsens strategiske rum.
 • Du bliver bevidst om og kan anvende teorier, viden og erfaringer om ledelse af TR-kollegiet/fællesskaber på arbejdspladsen.
 • Du kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med DSR, deltage i den politiske dialog og medvirke til, at DSR’s politiske pejlemærker og indsatsområder omsættes i samspillet med medlemmer, TR og øvrige interessenter.
 • Du bliver bevidst om din egen udviklingszone og kan arbejde målrettet med denne.
 • Du kan anvende anerkendende og konflikthåndterende kommunikation
 • Du kan anvende kommunikative redskaber i udvikling og sparring med TR
 • Du bliver bevidst om og får redskaber til at kunne danne og vedligeholde relationer og fællesskaber som et grundlæggende element i interessevaretagelsen.
 • Du kan formidle tydeligt og medvirke til at skabe mening, forståelse og sammenhæng
 • Du kan se en sag fra flere sider og inddrage flere aspekter i arbejdet og samarbejdet.

Opbygning og arbejdsmetode.

Den samlede FTR-grunduddannelse består af 3 moduler:

Der vil være hjemmeopgaver før uddannelsens start, mellem modulerne og efter afslutning af det sidste modul.

Modul 1: FTR’s platform

Handler om FTR’s særlige rolle som arbejdspladsnær politiker:

·         FTR som kompetent aktør i samarbejdet med ledelsen.

·         FTR’s politiske rolle og samarbejdet med kredsen/DSR.

·         Den strategiske anvendelse af fagprofessioniel viden.

·         Det personlige lederskab, legitimitet og formidling i ledelsen af fællesskabet/TR-kollegiet.

Modul 2: Ledelse af og gennem frivillige

Handler om den del af din FTR-rolle, hvor du selv udfører ledelse gennem andre og hvordan du motiverer andre til at skabe resultater for medlemmerne af DSR.

Modul 3: Facilitering og praksisnær læring i TR-kollegiet.

Handler om FTR’s rolle som facilitator af TR og TR-kollegiets kompetenceudvikling.

Viden om og design af læreprocesser og udviklingsforløb.

Samskabende processer og facilitering af handlekraftige fællesskaber.


Undervisere

FTR’s platform: Faglig konsulent Ulrikke Krab Henningsen, kreds Syddanmark

Pædagogisk konsulent Annemarie Schiøler, DSR-c

Konsulent Kirsten Salling, DSR-c,

Professor Kurt Klaudi Klausen, SDU

Ledelse af og gennem frivillige: Cand. Psyk. Morten Birk Hansen

Pædagogisk konsulent Henrik Brandt, DSR-c

Facilitering og praksisnær læring i TR-kollegiet: Pædagogisk konsulent Karin Fabricius, DSR-c

Navn på medunderviser følger.

Deltagerantal

Max 24

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest 15. marts 2019

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Annemarie Schiøler på e-mail ams@dsr.dk

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller på e-mail kursusadm@dsr.dk