Opnå resultater som forhandler - Efterår

Kurset giver dig viden og træning i at identificere, agere og kommunikere i forhandlinger.

Kursets formål:

 • Du får redskaber og udvikler dine kompetencer til at indgå i forhandlinger.
 • Du kan identificere og varetage de formelle og uformelle forhandlingsopgaver, der er en del af din opgave som TR.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som TR, der har gennemgået grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter i DSR.

Samtidig har du lidt eller nogen erfaring med forhandlingsopgaver.

Kompetencer du opnår

 • Du kan identificere, når du befinder dig i en forhandling i arbejdspladsens strategiske rum og analysere og strukturere de faser, en forhandlingsproces bevæger sig igennem og de interessenter, der omgiver en forhandling.
 • Du kan anvende og reflektere over og fortolke relevante overenskomster, arbejdstidsregler og andre regelsæt og omsætte det i konkrete forhandlingssituationer.
 • Du kan skille interesser fra positioner, lytte dig ind på dit eget baglands og modpartens interesser og vurdere, hvilke løsningsmuligheder, der fremtræder.
 • Du er bevidst om dit netværk og kan samarbejde med de interessenter, der omgiver en forhandling.
 • Du kan handle og forhandle i overensstemmelse med de værdier, holdning og politikker, der kendetegner DSR som forhandlingspart.
 • Du kan efterlyse, give, modtage og handle på baggrund af personlig konstruktiv feed- back i din rolle som forhandler.
 • Du bliver bevidst om kommunikationens betydning, kan udtrykke dig klart og lytte til andres budskaber.
 • Du kan indgå i forhandlinger med interessemodsætninger, se baggrunden for modpartens synspunkter og forholde dig til dem.
 • Du kan bringe erfaringer fra praksis i spil og skabe nye erkendelser og læring.

Opbygning og arbejdsmetode.

Kurset består af et modul på 3 dage, der afvikles som internat samt en opfølgningsdag.

Modul 1

Forberedelse til modulet

Du skal løse en hjemmeopgave, hvor du beder 3 af dine vigtige interessenter om feed-back på de personlige kompetencer du udviser i forhandlerrollen.

Du skal endvidere se nogle korte videoer om forhandling.

Hjemmeopgaven samt link til videoer tilsendes sammen med program ca. en måned før modulets opstart.

Opfølgningsdagen

Mellem modul 1 og opfølgningsdagen skal du lave en modpartsanalyse og gennemføre en forhandling i praksis.

Opgaven bliver præsenteret på modul 1.

Kurset tager udgangspunkt i et stort deltagerengagement og retter sig både mod kompetencemålene for uddannelsen og dine egne udviklingsbehov.

Arbejdsformen veksler mellem øvelser og drøftelser og oplæg i plenum og grupper.

I grupperne bliver der arbejdet med konkrete forhandlingsøvelser og personlig feed-back.

Temaerne for oplæg og drøftelser i plenum og grupper er forhandlingens faser, overenskomster og aftaler, kommunikation og feed-back.

Deltagerantal

Max 20

Undervisere

På kurset underviser ekstern konsulent fra FTF, Karsten Glahn, pædagogiske konsulenter i DSR, Henrik Brandt og Annemarie Schiøler samt faglig konsulent fra kreds Midtjylland, Anne Thomsen.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest 1. juli 2019.

Tildeling af kursuspladser på overbygningskurser

På overbygningskurser vil vi efter sidste tilmeldingsfrist se hvor mange tilmeldinger til kurset, vi har modtaget. Har vi modtaget flere tilmeldinger, end der er plads til på kurset, prioriterer Kredsen tilmeldingerne. 

Cirka en måned efter sidste tilmeldingsfrist, vil du få besked på, om du er optaget på kurset. Senest på dette tidspunkt skal du søge om tjenestefri til både kursusdagene og studiedagene hos din arbejdsgiver.

Ved tilmelding vil du modtage en mail, hvor du kan se, at vi har modtaget din tilmelding til kurset, men vær opmærksom på, at du ikke er optaget på kurset før du modtager en bekræftelse på, at du har fået en plads på kurset.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Annemarie Schiøler på e-mail ams@dsr.dk

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller på e-mail kursusadm@dsr.dk