Diplommodul - Det personlige lederskab og forandring (10ECTS)

Modulet udvikler dit professionelt lederskab af medlemmernes interesser i et sundhedsvæsen i konstant forandring.

Modulet udvikler dit professionelt lederskab af medlemmernes interesser i et sundhedsvæsen i konstant forandring.

Modulet sætter fokus på, hvordan du kan identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening, legitimitet, tillid samt udvikle din samarbejdsevne så du kan agere og udvikle følgeskab ift. organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.

Modulets formål

Det er formålet, at du som erfaren F(TR) tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at udviklet din ledelsesidentitet i rollen som mest arbejdspladsnær politiker, og praktiserer et personligt og fagligt lederskab professionelt, gennem refleksion, kommunikation og handling ift. organisationens behov og opgaveløsning.

Målgruppe og forudsætninger

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt.

Kompetencer du opnår

Det er målet,

  • at du kan håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i dit personlige lederskab
  • at du kan udvikle din egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis ift. interne og eksterne relationer og interesser
  • at du kan identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling, til styrkelse af dit personlige og faglige lederskab

Modulet er tilrettelagt over en periode på fem måneder.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Københavns Professionshøjskole KP (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 15 dage.

Tilmelding 

Udfyld tilmeldingen og send den senest 09. december 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende dette,  Ansøgningsskema diplommodul Det personlige lederskab og forandring  til kursusadm@dsr.dk

Din ansøgning bliver først registreret, når vi har modtaget ansøgningsblanketten.
Du får besked, om du er optaget på holdet senest den 17. december 2018.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk