Diplommodul - Professionelt lederskab (5 ECTS)

Som erfaren (F)TR påtager du dig et professionelt lederskab af medlemmernes interesse varetagelse.

Som erfaren (F)TR påtager du dig et professionelt lederskab af medlemmernes interesse varetagelse. Hvilke værdier og hvilken ledelsesetik ligger til grund for din udøvelse af rollen som (F)TR, og hvordan ønsker du at udvikle dit professionelle lederskab som tillidsvalgt fremadrettet?  

Modulets formål

Formålet med overgangsmodulet er, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og –identiteter i din rolle som (F)TR og i relation til organisationens opgaveløsning.

Målgruppe og forudsætninger

Overgangsmodulet henvender sig til dig, som tidligere har gennemført diplommodulet:
Det personlige lederskab 1 – Lederkommunikation og nu ønsker at opnå de fulde 10 ECTS point. 

Du optages på diplommodul: Det personlig lederskab og forandring (10 ECTS), men deltager kun på nedenfor nævnte undervisningsdage.

Du skriver eksamensopgaven i henhold til den tidligere studievejledning (før 01.08.18).
Efter bestået eksamen vil du opnå merit ift. det nye 10 ECTS modul.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Københavns Professionshøjskole KP (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 7 dage.

Tilmelding 

Udfyld tilmeldingen og send den senest 09. december 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende dette, Ansøgningsskema diplommodul Professionelt lederskab til kursusadm@dsr.dk 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk