Diplommodul - Lederkommunikation (5ECTS)

Viden, fokus og refleksion over egen kommunikation kan bidrage til værdifulde relationer og mere indflydelse i dit hverv som (F)TR.

Du kan ikke ikke-kommunikere. Alle handlinger, udsagn eller mangel på samme, både verbale og nonverbale, formidler et budskab til din omverden. Viden, fokus og refleksion over egen kommunikation kan bidrage til værdifulde relationer og mere indflydelse i dit hverv som (F)TR.

Modulets formål

Formålet med overgangsmodulet er, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at forstå og reflektere over dine forskellige kommunikative kompetencer i relationer til egne ledelsesmæssige udfordringer i rollen som tillidsvalgt.

Målgruppe og forudsætninger

Overgangsmodulet henvender sig til dig, som tidligere har gennemført diplommodulet:
Det personlige lederskab 2 – Professionelt lederskab og nu ønsker at opnå de fulde 10 ECTS point. 

Du optages på diplommodul: Det personlig lederskab og forandring (10 ECTS), men deltager kun på nedenfor nævnte undervisningsdage.

Du skriver eksamensopgaven og bliver eksamineret i henhold til den tidligere studievejledning (før 01.08.18).

Efter bestået eksamen vil du opnå merit ift. det nye 10 ECTS modul.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Københavns Professionshøjskole KP (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 8 dage.

Tilmelding 

Udfyld tilmeldingen og send den senest 09. december 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende dette,  Ansøgningsskema diplommodul Lederkommunikation til kursusadm@dsr.dk 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk