Diplommodul - Afgangsprojekt

Har du som erfaren F(TR) gennemført alle obligatoriske- og valgfagsmoduler på Diplomuddannelsen i ledelse, kan du ansøge om at skrive dit afgangsprojekt i DSR- regi.

Har du som erfaren F(TR) gennemført alle obligatoriske- og valgfagsmoduler på Diplomuddannelsen i ledelse, kan du ansøge om at skrive dit afgangsprojekt i DSR- regi.

Modulets formål

Afgangsprojektet giver dig som F(TR) mulighed for at arbejde systematisk og grundigt med at identificere, analysere og reflektere over en kompleks ledelsesmæssig problemstilling med relevans for din rolle som arbejdspladsnær politiker og interessevaretager.

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de foregående diplommodulers indhold og skal uddybes med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver samt formuleres og begrundes med reflekterede ledelsesmæssige handlemuligheder, og disse formidles såvel eksternt som internt i organisationen.

Målgruppe og forudsætninger (optagelseskriterier)

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt.

  • Du forpligter dig til at videreformidle resultaterne af dit afgangsprojekt på din arbejdsplads fx i TR-kollegiet, med fokus på hvordan dine nyerhvervede kompetencer har gjort en forskel i din rolle som arbejdspladsnær politiker og som leder af interessevaretagelsen.
  • Du skal være indstillet på at få tilknyttet en sparringspartner i kredsen (faglig sekretær eller kredspolitiker), med henblik på sparring om bl.a. det fagpolitiske perspektiv, dit læringsudbytte samt hjælp til at videreformidle dit afgangsprojekt.

Kompetencer du opnår

Det er målet,

  • at du på reflekteret baggrund udvikler og begrunder dine valgte løsninger og handlinger med afsæt i komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger
  • at du udvikler egen ledelsespraksis og sætter din nye viden i spil i forhold til at udvikle din egen organisation 

Modulet er tilrettelagt over en periode på fire måneder.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Københavns Professionshøjskole KP (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 8 dage.

Tilmelding 

Udfyld tilmeldingen og send den senest 09. december 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende dette,   Ansøgningsskema diplommodul Afgangsprojekt til kursusadm@dsr.dk 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk