Diplommodul - Organisation, udvikling og samskabelse (10ECTS)

Modulet sætter fokus på, hvordan du kan identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur-, kultur-, processer, strategier og ressourcemæssige grundlag.

Læs mere om diplomuddannelsen her, inden du melder dig til

https://dsr.dk/tr-kompasset/din-kompetenceudvikling/diplommoduler-til-dig-som-erfaren-ftr

 

Den 01. august 2018 fik ’Diplomuddannelsen i ledelse’ en ny studieordning, hvilket betyder, at de obligatoriske moduler nu afvikles som 10 ECTS.

Modulet sætter fokus på, hvordan du kan identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur-, kultur-, processer, strategier og ressourcemæssige grundlag.  På denne baggrund kan du begrunde og udvælge relevante organisatoriske løsningsmodeller, set ift. dine egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder.

Modulets formål

Det er formålet, at du som erfaren F(TR) tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne reflektere over samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på at realisere organisationens mål.

Målgruppe og forudsætninger

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt.

Kompetencer du opnår

Det er målet,

  • at du kan indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne ift. din rolle og ift. din konkrete kontekst, så du kan etablere mening, legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter
  • at du kan udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag, inden for dit ledelsesmæssige handlerum, og kan iværksætte implementering og forankring heraf
  • at du kan perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle– og udviklingsplaner samt lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer, med henblik på implementering og forankring i din rolle som tillidsvalgt

Modulet er tilrettelagt med start i oktober 2019 og slut i marts 2020.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Københavns Professionshøjskolen KP (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 15 dage.

Tilmelding 

Udfyld tilmeldingen og send den senest 01. august 2019.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende dette Ansøgningsskema diplommodul organisation udvikling og samskabelse.docx

Din ansøgning bliver først registreret, når vi har modtaget ansøgningsblanketten.
Du får besked, om du er optaget på holdet senest den 15. august 2019.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk