Diplommodul - Organisation og processer (5 ECTS)

Formålet med modulet er, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at agere ledelsesmæssigt i din rolle som (F)TR med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksion og handlinger.

Læs mere om diplomuddannelsen her, inden du melder dig til

https://dsr.dk/tr-kompasset/din-kompetenceudvikling/diplommoduler-til-dig-som-erfaren-ftr

Den 01. august 2018 fik ’Diplomuddannelsen i ledelse’ en ny studieordning, hvilket betyder, at de obligatoriske moduler nu afvikles som 10 ECTS.

Overgangsmodulet henvender sig til dig, som tidligere har gennemført diplommodulet:
Ledelse og organisation 2: – Styring og strategi og mangler at gennemføre LO1: Organisation og processer, for at opnår de fulde 10 ECTS.

Omstruktureringer, ændringer i arbejdsgange og andre typer forandringer er blevet et grundvilkår på de fleste af sygeplejerskernes arbejdspladser. Gennem viden om organisering, kultur og processer kan du som (F)TR være med til at påvirke de rammer og muligheder, der er på din foranderlige arbejdsplads.

Modulets formål

Formålet med modulet er, at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at agere ledelsesmæssigt i din rolle som (F)TR med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksion og handlinger.

Målgruppe og forudsætninger

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt.

Overgangsmodulet henvender sig til dig, som tidligere har gennemført diplommodulet:
Ledelse og organisation 2: – Styring og strategi. 

Du optages på diplommodul: Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), men deltager kun på de 2 første moduler.

Modulet er tilrettelagt over en periode på to måneder.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Københavns Professionshøjskolen KP (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 7 dage.

Tilmelding 

Udfyld tilmeldingen og send den senest 01. august 2019.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende dette Ansøgningsskema diplommodul organisation og processer.docx

Din ansøgning bliver først registreret, når vi har modtaget ansøgningsblanketten.
Du får besked, om du er optaget på holdet senest den 15. august 2019.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk