Diplommodul - Valgfag – Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats (5 ECTS)

Formålet med modulet er, at du som tillidsvalgt tilegner dig kompetencer til at indgå i ledelse og koordinering af organisationens arbejdsmiljøindsats med henblik på forankring i organisationens arbejdsmiljøkultur.

Læs mere om diplomuddannelsen her, inden du melder dig til

https://dsr.dk/tr-kompasset/din-kompetenceudvikling/diplommoduler-til-dig-som-erfaren-ftr

 

Modulet udbydes i samarbejde med FTF/ Konventum og afholdes på VIA University College Hedeager 2, 8200 Århus.

Du har som tillidsvalgt en central rolle, når du indgår i samarbejde med ledelsen, for at sætte en fælles retning for organisationens arbejdsmiljøindsats. Modulet har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø koordineret med organisationens kerneopgave og øvrige strategier.

Modulets formål  

Formålet med modulet er, at du som tillidsvalgt tilegner dig kompetencer til at indgå i ledelse og koordinering af organisationens arbejdsmiljøindsats med henblik på forankring i organisationens arbejdsmiljøkultur.

Det vil være fokus på, hvordan du kan bidrage til arbejdet med forebyggelse og håndtering af udfordringer af organisationens psykiske arbejdsmiljø gennem arbejdet i arbejdsmiljø-, MED-, eller samarbejdsudvalg.

Målgruppe og forudsætninger

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) og AMiR med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt. Du har gennemført henholdsvis TR- grunduddannelsen eller AMiR- Grunduddannelsen (Styrk din rolle som AMiR).

Er du AMiR skal du søge om tjenestefri med løn til dette valgfag.

Kompetencer du opnår

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder i praksis, at du vil komme til at arbejde med forskningsbaseret og opdateret viden som fundament for at arbejde med ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret. Du arbejder med problemstillinger og analyser fra din egen organisation og anvender teorierne til at få nye perspektiver på og handlemuligheder i forhold til professionelt at kunne styrke dit arbejde med at bidrage til organisationens arbejdsmiljøindsats, særligt indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø. 

På modulet vil vi arbejde med følgende temaer:

  • Positive og negative faktorer med betydning for organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø og sammenhænge til organisationens øvrige strategier, herunder betydningen af ledelse.
  • Et helhedsorienteret perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen. Herunder hvilken betydning den enkelte, relationerne, gruppen/teamet og organisationen har for det psykiske arbejdsmiljø.
  • De ledelsesmæssige muligheder der er forbundet med forståelse af social kapital som et element i arbejdet med organisationens psykiske arbejdsmiljø.
  • Hvordan udvikles og vedligeholdes et godt og tillidsbaseret samarbejde om organisationens arbejdsmiljø, og hvordan udvikles og udnyttes de forskellige kompetencer i forhold arbejdsmiljøindsatsen i samspillet mellem tillidsvalgte og ledelse.
  • Hvilke indikatorer kan give informationer om det psykiske arbejdsmiljø og hvordan etableres et brugbart kvantitativt og kvalitativt grundlag for beslutnings- og udviklingsprocesser, fx i forbindelse med gennemførelse og opfølgning på APV.
  • Hvor og hvordan kan du konkret bidrage i din organisation?
  • Hvilke konkrete værktøjer og handlemuligheder kan anvendes i henholdsvis den forebyggende og problemløsende indsats, blandt andet i forhold til at skabe gode forandringsprocesser. 

Modulet er tilrettelagt over en periode på to måneder

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på VIA University College, Hedeager 2, 8200 Århus N.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere, der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet.

Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste (efter gældende regler for AKUT-midler) for TR og FTR på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper og vejledning ifølge undervisningsplanen – for dette modul er dette i alt 7 dage.

Tilmelding 

Udfyld tilmeldingen og send den senest 1. juli 2019.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende dette Ansøgningsskema Diplommodul Ledelse af organisationernes arbejdsmiljøindsats.docx

Din ansøgning bliver først registreret, når vi har modtaget ansøgningsblanketten.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 4695 4201 eller fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk