Fællesmøde for TR ‘ene på SOSU-skolerne

Fællesmøde for TR'ene på SOSU-skolerne

Ved OK18 var lærernes arbejdstid et af de vigtige forhandlingsområder. Forhandlingerne endte  med , at der blev nedsat en kommission på Lov 409 området. Samtidigt blev der ved OK18 blandt andet aftalt mulighed for at indgå lokalaftaler omkring arbejdstid på de enkelte skoler, samt at opgavefordelingen kan drøftes med ledelsen forud for skoleåret. Det er med udgangspunkt i disse muligheder i OK18, at organisationerne på SOSU-skoleområdet afholder dette fællesmøde.

Der et vores hensigt, at give inspiration til, hvordan man kan gribe disse muligheder an, og at TR fra skolerne både på mødet og efterfølgende kan drøfte lokale tiltag.

Husk at søge tjenestefri hos arbejdsgiver, og at DSR dækker transportudgifterne.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den senest den 22. januar 2019.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Anne Dorte Lindgren, tlf.: 4695 4063 eller adl@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954395 eller e-mail kursusadm@dsr.dk