Bring fagligheden i spil som tillidsvalgt

Kurset har fokus på, hvordan du kan argumentere for- og dagsordensætte sygeplejefagligheden på din arbejdsplads.

Formål

 • Kursets formål er, at du kan være katalysator ved at sætte sygeplejefaget på dagsordenen og dermed varetage professionsfaglige interesser og bidrage til et godt arbejdsmiljø.
   

  Målgruppe og forudsætninger

  Kurset henvender sig til dig som TR, FTR, AMiR, der har gennemgået TR- grunduddannelsen.
  Du har et ønske om at bidrage til at udvikle den sygeplejefaglige kvalitet på din arbejdsplads.  
   

  Hvilke kompetencer kan du opnå

 • Du styrker din viden om sygeplejeprofessionens rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
 • Du kan reflektere over egen sygeplejerskerolle og arbejdspladsens sygeplejepraksis.
 • Du kan identificere og involvere relevante samarbejdspartnere, og opnå indflydelse gennem et samarbejde med disse.
 • Du bliver bevidst om, hvor og hvordan du kan sætte sygeplejen på dagsorden.
 • Du kan anvende din viden om det sygeplejefaglige ansvar med henblik på at argumentere for, at sygeplejersker kan arbejde inden for deres ansvarsområde.
   

  Opbygning og arbejdsmetode

  Kurset har en varighed på tre dage og afvikles som internat.

  Kurset veksler mellem faglige oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser. Du får mulighed for at arbejde med praksisnære cases.

  Vi forventer at du deltager aktivt og reflekterer over, hvordan du kan realisere din nye viden i din rolle om tillidsvalgt i forhold til at søge indflydelse på den sygeplejefaglige kvalitet og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.
   

  Har du spørgsmål

  Har du spørgsmål til det faglige indhold på kurset, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen på fja@dsr.dk.  

  Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lise Embalo fra kursus- og konferenceteamet på kursusadm@dsr.dk.