Bring fagligheden i spil som tillidsvalgt

Som faglig organisation varetager DSR sygeplejerskernes professionsfaglige interesser - det sker internationalt, nationalt, i kredsen og når du bringer fagligheden i spil på din arbejdsplads. Kurset har fokus på, hvordan du kan argumentere for, og dagsordenssætte sygeplejefagligheden på din arbejdsplads.

Kursets formål

Kursets formål er, at du kan sætte sygeplejen på dagsordenen med henblik på at opnå en høj sygeplejefaglig kvalitet og et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Målet er at inspirere dig til, hvor og hvordan du kan varetage professionsfaglige interesser som tillidsvalgt.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som TR, FTR, AMiR, der har gennemgået TR- grunduddannelsen.
Du har et ønske om at bidrage til at udvikle den sygeplejefaglige kvalitet på din arbejdsplads.  

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du styrker din viden om sygeplejeprofessionens rolle i fremtidens sundhedsvæsen
  • Du kan reflektere over egen sygeplejerskerolle og arbejdspladsens sygeplejepraksis
  • Du kan identificere og involvere relevante samarbejdspartnere, og opnå indflydelse gennem et samarbejde med disse
  • Du bliver bevidst om, hvor og hvordan du kan sætte sygeplejen på dagsorden
  • Du kan anvende din viden om det sygeplejefaglige ansvar med henblik på at argumentere for, at sygeplejersker kan arbejde inden for deres ansvarsområde

 

Opbygning og arbejdsmetode

Kurset har en varighed på tre dage og afvikles som internat.

Kurset veksler mellem faglige oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser. Du får mulighed for at arbejde med praksisnære cases.

Vi forventer at du deltager aktivt, og reflekterer over hvordan du kan realisere din nye viden i din rolle om tillidsvalgt ift. at søge indflydelse på den sygeplejefaglige kvalitet og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Program Deltagerprogram efterår 2019

 

Tilmelding

Undervisere
Konsulent Kirsten Salling (Professionsafdelingen i DSR-c), og pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen (DSR-c) afholder kurset. Vi har inviteret en række eksterne oplægsholdere, der bidrager med faglig viden og inspiration på kurset.
 

Dato
Kurset afvikles den 04. – 06. november 2019, på Konventum i Helsingør.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på kurset, er du velkommen til at kontakte Franziska på fja@dsr.dk.

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lise Embalo fra kursus og konferenceteamet på telefon 4695 4057 eller på e-mail kursusadm@dsr.dk