Læring og facilitering for FTR

Få indblik og redskaber til FTR’s rolle i læring og udvikling af TR, TR kollegiet og på arbejdspladsen

Formål

  • At du får redskaber til at facilitere udviklingsprocesser i TR kollegiet og på arbejdspladsen
  • At du får redskaber til at understøtte TR’s kompetenceudvikling

Målgruppe og deltagerforudsætninger

  • Kurset er svarende til modul 3 på den nye FTR grunduddannelse fra 2018. Kurset henvender sig til dig som FTR, der ikke har deltaget i denne uddannelse.

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du får indsigt i pædagogikken i den strategiske ramme for organisatorisk kompetenceudvikling og din rolle og muligheder i realiseringen af rammen.
  • Du får indsigt i facilitering og trænet design af lærende og udviklende møder i TR kollegiet og for kollegerne på arbejdspladsen.
  • Du får trænet, hvordan du understøtter TRs læring og udvikling gennem dialog og coaching.
  • Du bliver skarpere på forskellige faciliterende tilgange og procesgreb til brug i individuelle samtaler såvel som i udviklende og involverende møder.

Opbygning og arbejdsmetode

Kurset er et internatkursus på 2 dage.

Undervisningen veksler mellem oplæg og træning i grupper.

Læs pjecen om den strategiske ramme for organisatorisk kompetenceudvikling.pdf . Pjecen beskriver måden DSR arbejder med kompetenceudvikling af TR, FTR og AMiR.   Læs også pixi om praksisnaer laering og transfer.pdf . Den handler om praksisnær læring som et vigtigt pædagogisk princip i DSR’s tilgang til kompetenceudviklingen.

Inden kursusstart vil du få tilsendt artikler m.m., der relaterer sig til kursets faglige indhold.

Du vil også blive bedt om at svare på et spørgeskema om dit kendskab til kursets temaer, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter deltagernes aktuelle ønsker og behov.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til det faglige indhold på kurset, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Karin Fabricius på mail kaf@dsr.dk

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Dorte Baundal fra Kursus og konferenceteamet på kursusadm@dsr.dk