Fremtidens arbejdsmarked - Faglig Festival 2019 præsenteret af Konventum

Fremtidens arbejdsmarked

De kloge siger, at 65 % af dem, der starter i folkeskole i år, kommer til at have et arbejde, der ikke er opfundet endnu. Og der er konstant nye ting og begreber, vi skal forholde os til. Platformsøkonomi, nye sociale medier, robotter, automatisering, globalisering, disruption, nye kompetencekrav og digitalisering.

Mange af alle disse buzzwords diskuteres flittigt på direktionsgangene, og der er ingen grænser for, hvad der er af muligheder i ny teknologi. Men det er os på gulvet, der skal implementere og håndtere alle de forandringer, som de beslutter på ledermøderne.

Som tillidsvalgt og fagligt aktiv skal du kende til de muligheder og begrænsninger, som alle disse forskellige trends giver. Samtidig skal vi arbejde konkret og strategisk med at skabe handlemuligheder for dig som tillidsvalgt, så du kan påvirke processerne og styrke kollegerne, så de fortsat vil være attraktive og dygtige medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked. 

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du vil lære at håndtere mange af fremtidens udfordringer, så du og dine kolleger fortsat står stærkt på fremtidens arbejdsmarked.

Tilmeldingsfrist

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 1. maj 2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til DSR-c, Lone Nielsen tlf. 46 95 41 97 / e-mail kursusadm@dsr.dk