Fremtidens fagbevægelse - Faglig Festival 2019 præsenteret af Konventum

Fremtidens fagbevægelse

Man skal ikke have slået op i mange aviser inden for de sidste år for at vide, at den danske fagbevægelse er under pres. Dalende medlemstal, gule fagforretninger på fremmarch, vigende politisk indflydelse, og en masse arbejdsmarkedsreformer, der bestemt ikke er kommet den almindelige lønmodtager til gavn.

En gang imellem kunne man godt stille sig selv spørgsmålet: Har fagbevægelsen overhovedet en fremtid?

Som tillidsvalgte er vi aktive medskabere af fremtidens fagbevægelse, og derved har vi også en del af nøglen til, hvilket liv fagbevægelsen kommer til at leve.

På dette spor om fremtidens fagbevægelse skal vi arbejde med fremadrettede bud på, hvordan vi som tillidsvalgte og fagligt aktive kan styrke fagbevægelsens position på det danske arbejdsmarked og sikre en forstærket styrkeposition både lokalt og nationalt, politisk og på arbejdspladserne.

Det bliver en på alle måder sjov, spændende, anderledes og udfordrende uge, hvor du bliver udfordret på debatter om fagbevægelsen og hvor vi arbejder med konkrete, visionære bud på, hvad den danske fagbevægelse skal kunne i fremtiden.

Tilmeldingsfrist

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 1. maj 2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til DSR-c, Lone Nielsen tlf. 46 95 41 97 / e-mail kursusadm@dsr.dk