Temadag Familiesygepleje FS f. spl. der arbejder m. børn og unge

Familiesygepleje – gør vi det, vi siger/tror, vi gør?

Sted: Severin kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Formål:                                                                                                                                                                                                                                                                                     At give sygeplejersker der arbejder med børn og unge indsigt og viden omkring Familiesygepleje, og hvordan familiesygepleje kan anvendes i et sundhedsvæsen med stort patientflow og korte patientkontakter. Der vil især være fokus på at skabe forståelse for, hvordan familiesygepleje kan ydes i dagligdagen til den ”helt almindelige” familie, der er indlagt med et barn med f.eks. astmatisk bronkitis, men også de længerevarende forløb.

Dagen vil bestå af oplæg der tager udgangspunkt i teorierne omkring familiesygepleje med forskellige indfaldsvinkler. Hvordan bruges familiesygepleje i det korte møde, i mødet hvor familien alligevel er til stede og det planlagte møde, hvor der er indbudt til familiedialog. Endvidere bliver der lagt op til drøftelser af, hvordan familien inddrages i Børn og Ungeafdelinger.

For program klik her: Program2019

Målgruppen for temadagen:                                                                                                                                                                                                                                                  Dig, der professionelt arbejder med børn og unge og deres familier.

Deltagerpris:

1000,- kr. for medlemmer af det faglige selskab samt studerende

1500,- kr. for ikke medlemmer af det faglige selskab

Spørgsmål vedrørende tilmelding til temadagen kan rettes til Lise Embalo, tlf. 46954057 mail kursusadm@dsr.dk

Tilmelding efter først til mølle princippet.