Temadag Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Kommunikation til et menneske med kræft i en travl hverdag

Formål

FSK ønsker at sætte fokus på kommunikation i en travl hverdag, hvor det korte møde er et vilkår. Med Kari Martinsens ord ”skal vi være langsomme i de korte øjeblikke”, hvordan gør man det? Hvordan kan vi blive bedre? Hyppigt er det nemlig også udfordrende og kan give sygeplejersker en følelse af utilstrækkelighed. Vi vil med denne dag skabe rammerne for kompetenceudvikling inden for dette komplekse felt. Vi har inviteret 2 oplægsholdere, som hver især vil anlægge deres perspektiv på temadagens emne.

 

Program for dagen.

9.00 – 9.45   Velkomst, indregistrering og morgenkaffe

9.45 – 10.00 Velkomst ved formand for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Hanne Nafei

10.00 – 12.00 Lisa Duus, Konsulent/sundhed for etniske minoriteter, Region Hovedstaden

                             ”Den gode dialog – det er ikke så svært hvis du bare spørger og lytter til svaret”

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 v/ Sine Maria Herholdt-Lomholdt, sygeplejerske, kandidat i generel pædagogik og Ph.d

I ph.d. projektet: ’Skønne øjeblikke i sygepleje – en kilde til innovation’ undersøges hvad der synes at kendetegne skønne og meningsfyldte øjeblikke mellem sygeplejerske og patient. I oplægget præsenteres og diskuteres hvad sygepleje er – og kan være – når sådanne særlige og skønne glimt viser sig.

14.00 – 14.30 Kaffe

14.30 – 15.30 Sine Maria Herholdt-Lomholdt – fortsat

15.30 – 15.35 Farvel og tak for i dag v/ formand for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Hanne Nafei

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker 200,00 kr.

Ikke medlemmer af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker 750,00 kr.

Frist for tilmelding:

Fredag den 4. maj 2019

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til kursussekretær Lise Embalo, tlf.dir.: 46954057 eller email: kursusadm@dsr.dk