Når det tværsektorielle palliative patientforløb skal være personcentreret

Et tværsektorielt eftermiddagsmøde.

Medicinsk Afdeling, Kolding og Kolding Kommune inviterer til en tværsektoriel eftermiddag.

Arrangementet er støttet af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

 

Tid og sted

Mandag den 18. marts 2019

Kl. 16-19

Sundhedscenter Kolding
Sygehusvej 6
6000 Kolding

 

Tilmelding

Send din tilmelding til Klinisk Sygeplejespecialist Pernille Langkilde på mail: pernille.koelholt.langkilde@rsyd.dk 

 

Program

Kl. 16:00   Velkomst

v/ Oversygeplejerske Hanne Andersen og Leder af sygeplejen, Kolding Kommune Lene Borgen Esmann.

Kl. 16:10   Personcentreret sygepleje i den sidste tid

Hvordan kan vi i det tværsektorielle samarbejde understøtte den palliative indsats for at opnå højest mulig livskvalitet i den sidste del af livet, i et patient/pårørende perspektiv?

v/ Afdelingssygeplejerske Winnie V. G. Marotzke, palliativ team, Vejle Sygehus.

Kl. 16:40   Familiesygepleje i den palliative indsats

v/ Sygeplejerske lektor og PhD Barbara Voltelen.

Kl. 17:15   Pause

Kl. 17:45   Parallel sessioner (drøftelse af oplæg og forberedelse til parallelsession)

Kl. 18:15   Opsamling med paneldiskussion (Se paneldetagere længere nede)

Kl. 18:45   Afslutning og kom godt hjem

v/ Oversygeplejerske Hanne Andersen og Leder af   sygeplejen Lene Borgen Esmann.

 

Paneldeltagere

• Sygeplejerske med speciale i palliation, ved Kolding kommune

• Afdelingssygeplejerske Winnie V. G. Marotzke, palliativ team, Vejle Sygehus

• Specialeansvarlig overlæge Keld Erik Otte, Medicinsk afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

• Sygeplejerske lektor, Ph.d. Barbara Voltelen, UCL og SDU Region Syddanmark

• Sygehus præst, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

• Medlem af patient og pårørende rådet, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt, Mona Muusmann